EZOTERYZM

CHiromancja 
pl

Chiromancja - Znaczenie ręki

Znaczenie ręki

Wszystko w życiu człowieka dzieje się z udziałem rąk i pozostawia na nich piętno. To właśnie one, obok sterującego wszystkim mózgu, czynią człowieka człowiekiem. I nie ma na świecie dwóch identycznych rąk. Ten fakt tłumaczy szczególne znaczenie, jakie przypisywało się ręce już w najdawniejszych czasach historii ludzkości. Znaczenie, które wykraczało poza funkcję narzędzia chwytnego oraz narządu zmysłu, o czym świadczą liczne odciski rąk na ścianach jaskiń, jakie można znaleźć na wszystkich kontynentach.

Doszukiwano się na ręce znaków sił magicznych i próbowano za jej pośrednictwem zgłębić tajemnice życia. I w ten sposób bardzo szybko stała się punktem wyjścia analizy losu i charakteru, wyrazicielem osobowości. Znaczenie przypisywane ręce do dziś wyrażane jest w gestach towarzyszących powitaniu, modlitwie, przysiędze. Dotknięcie ręki może też uzdrawiać.

Rzeczywiście, dłoń odegrała rolę kluczową w plemiennym i indywidualnym rozwoju człowieka. Jej ścisły związek ze sferą duchową uwidacznia się także w języku. Wiele wyrazów - np. „ująć", „pojmować", „uchwycić", wywodzi się od prostych czynności związanych z rękami. Dla człowieka - nie tylko dla dziecka - jest niesłychanie ważne, aby dotknąć rzeczy, które napotyka. Umożliwia mu to zrozumienie ich struktury i charakteru. Dzieci najpierw poznają świat za pośrednictwem rąk. Dopiero później, gdy już czegoś dotkną, są zdolne do abstrakcyjnej nauki na bazie zebranych doświadczeń.

Jednak nie tylko sfera myślenia opisywana jest za pomocą wyrazów wywodzących się z pola znaczeniowego słowa „ręka". Dotyczy to także uczuć: można być „poruszonym" jakimś wydarzeniem lub „ujętym" czyjąś postawą. Wielostronność znaczenia ręki objawia się także tym, że od wieków używa się jej do obliczania i odmierzania. Stąd właśnie wzięły się potoczne zwroty: „na szerokość dłoni", „długi na palec", „od ręki"

Nie na darmo Kant określił rękę mianem zewnętrznego mózgu. W rzeczywistości jest ona niezwykle istotna do doskonalenia funkcji mózgu. Za pośrednictwem rąk człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt ze środowiskiem i pojmuje rzeczy, które chce kształtować zgodnie ze swą wolą. Rozum otrzymuje stale nowe informacje, które spożytkowuje celem dalszego doskonalenia czynności rąk. Jeśli więc wielostronność i sprawność rąk wynika w dużym stopniu ze współpracy sfery intelektualnej i duchowej, to ćwiczenie lub zaniedbywanie ich może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój wewnętrzny człowieka.

Doświadczenia potwierdzają, że sprawność manualna zawsze idzie w parze z umysłową, a ociężałość zewnętrzna najczęściej odpowiada wewnętrznej. Ta tak znacząca jedność funkcyjna mózgu i ręki spowodowała, że wraz z postępem ewolucji, pola kory mózgowej przyporządkowane dłoni i palcom rozwinęły się o wiele lepiej niż te które odpowiadają innym organom. I tak pola dłoni w mózgu ludzkim są prawie dziesięciokrotnie większe niż pola stóp. Przy tym kciukowi przyporządkowana jest taka sama ich część jak pozostałym czterem palcom razem wziętym. Niezależność ludzkiego kciuka wynika więc nie tylko z jego wyjątkowej wielkości i sprawności, lecz także z wielkości i zróżnicowania przyporządkowanego mu pola mózgowego.

Dopiero pola dłoni w obrębie kory mózgowej - tzw. „dłoń mózgowa" - które w stosunku do wielkości całego mózgu człowieka są niezwykle obszerne, czynią z relatywnie niewielkiej na tle reszty ciała dłoni autentyczną „prawą rękę" homo sapiens. Z jej pomocą brnie przez życie, pokonując trudności, jakie stwarzają warunki zewnętrzne. Te z kolei wymuszają stałe ćwiczenie rąk i doskonalenie zdolności myślenia. Potencjał możliwości ruchowych rąk, odpowiada swobodzie myśli i działania. Dzięki dialektycznemu stosunkowi do rzeczy, stałej współgrze odczuć i doznań z jednej strony oraz reakcji i działań z drugiej, stały się one symbolem ludzkiego bytu.

Do dziś nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób powstają linie na dłoni. Pewne jest, że nie wiążą się z ruchem i że odzwierciedlają procesy zachodzące w centralnym systemie nerwowym. Istnieje hipoteza głosząca, że znaki na dłoni są śladami reakcji zachodzących w mózgu i że nerwy rąk oddziałują na podskórną tkankę dłoni ciągłymi wibracjami, kształtując w ten sposób jej strukturę. Zmiany rysunku (zarówno na skutek długotrwałych wpływów, jak i powstające nagle) następują zawsze w związku z dramatycznymi lub szczęśliwymi wydarzeniami w życiu człowieka. Ta zmienność obrazu dłoni jest szczególnie przekonującym dowodem na związek z charakterem. Na ręce każdego człowieka widnieją przeciętnie trzy lub cztery linie główne, które zmieniają się mniej lub bardziej w swym wyrazie intensywności, długości, bądź przebiegu. Brak kilku lini związany jest zazwyczaj z jakimiś zaburzeniami. O ile zmiany linii głównych są szczególnie ważne i zachodzą bardzo wolno, to zmiany linii ubocznych (drugorzędnych) są znacznie częstsze i szybsze.

Artykuły:

Budowa dłoni

Po określeniu kształtu i wielkości dłoni należy rozpatrzyć jej budowę. Na początek określić trzeba, jaki jest stosunek długości palców do śródręcza (rys. Pomiar dłoni). Jeżeli palce są krótsze od śródręcza o nie więcej niż 2 cm, mają długość normalną. Pomiaru dokonuje się począwszy od czubka palca środkowego, skończywszy u jego nasady. Drugi odcinek zaczyna się tam, gdzie kończy się pierwszy i przebiega aż do przegubu. W przypadku dłoni, w której dominują palce, te ostatnie mają prawie taką samą długość jak pozostała część dłoni. Człowiek o takiej ręce żyje bardzo świadomie, we wszystkim kieruje się rozumem.

Jeżeli natomiast szczególnie wyróżnia się powierzchnia dłoni lub jeśli jest ona dłuższa od palców o więcej niż 2 cm, właściciel ręki jest człowiekiem natury, działającym nieświadomie. Jeśli powierzchnia dłoni jest bardzo nierówna, wręcz „wyboista", mamy przed sobą osobę podatną na wrażenia zmysłowe. Poorana dłoń zawsze wskazuje na człowieka o bogatym życiu wewnętrznym.

Dokonawszy podziału dłoni na palce i śródręcze należy wyróżnić trzy strefy (rys. Strefy dłoni).

W najniższej partii dłoni oraz w czubkach palców znajduje się strefa instynktu charakteryzująca siłę woli, inicjatywę, pomysłowość, dominację. Jeśli jest silnie zaznaczona, mamy do czynienia z człowiekiem niezwykle witalnym, dynamicznym, który dokładnie wie, czego chce.

W środkowej części śródręcza oraz na środkowym odcinku palców leży strefa rozumu, symbolizująca intelekt, wyobraźnię, intuicję, zdolność przewidywania. Jeśli jest uwypuklona, właściciel ręki każdą sytuację ocenia trzeźwo i krytycznie. Jego postępowaniem kieruje rozum.

Strefa uczuciowa oznaczająca życie emocjonalne, znajduje się w najwyższej partii śródręcza oraz w dolnej części palców. Jeśli odznacza się wyraźnie, mamy przed sobą człowieka, dla którego uczucia odgrywają decydującą rolę. Rozsądek i logika nie są jego najmocniejszą stroną.

Duże znaczenie ma sam środek ręki. Może być gładki, pozbawiony dużej ilości linii, lub poorany, poprzecinany liniami. Odzwierciedla zmagania wewnętrzne człowieka. Pokazuje, w jaki sposób dana osoba daje sobie radę z napięciem psychicznym i podświadomym strachem.

Tagi:     cechy znaków umysł kolor


Reklama:

Komputery Sprzęt, programy, technologie, serwisy, rozrywka, download, artykuły Biznes Informacje, finanse osobiste, rynek walutowy, giełda, komunikaty ze spółek, firma Firma Rynek, gospodarka, prawo, biznes, rynek, firma, finanse, informacje, stawki, wskaźniki Finanse Informacje, rynek, gospodarka, firma, inwestycje, giełda, komunikaty, biznes, rynek
Konto
Forex
Katalog