EZOTERYZM

CHiromancja 
pl

Chiromancja - Znaczenie ręki

Znaczenie ręki

Wszystko w życiu człowieka dzieje się z udziałem rąk i pozostawia na nich piętno. To właśnie one, obok sterującego wszystkim mózgu, czynią człowieka człowiekiem. I nie ma na świecie dwóch identycznych rąk. Ten fakt tłumaczy szczególne znaczenie, jakie przypisywało się ręce już w najdawniejszych czasach historii ludzkości. Znaczenie, które wykraczało poza funkcję narzędzia chwytnego oraz narządu zmysłu, o czym świadczą liczne odciski rąk na ścianach jaskiń, jakie można znaleźć na wszystkich kontynentach.

Doszukiwano się na ręce znaków sił magicznych i próbowano za jej pośrednictwem zgłębić tajemnice życia. I w ten sposób bardzo szybko stała się punktem wyjścia analizy losu i charakteru, wyrazicielem osobowości. Znaczenie przypisywane ręce do dziś wyrażane jest w gestach towarzyszących powitaniu, modlitwie, przysiędze. Dotknięcie ręki może też uzdrawiać.

Rzeczywiście, dłoń odegrała rolę kluczową w plemiennym i indywidualnym rozwoju człowieka. Jej ścisły związek ze sferą duchową uwidacznia się także w języku. Wiele wyrazów - np. „ująć", „pojmować", „uchwycić", wywodzi się od prostych czynności związanych z rękami. Dla człowieka - nie tylko dla dziecka - jest niesłychanie ważne, aby dotknąć rzeczy, które napotyka. Umożliwia mu to zrozumienie ich struktury i charakteru. Dzieci najpierw poznają świat za pośrednictwem rąk. Dopiero później, gdy już czegoś dotkną, są zdolne do abstrakcyjnej nauki na bazie zebranych doświadczeń.

Jednak nie tylko sfera myślenia opisywana jest za pomocą wyrazów wywodzących się z pola znaczeniowego słowa „ręka". Dotyczy to także uczuć: można być „poruszonym" jakimś wydarzeniem lub „ujętym" czyjąś postawą. Wielostronność znaczenia ręki objawia się także tym, że od wieków używa się jej do obliczania i odmierzania. Stąd właśnie wzięły się potoczne zwroty: „na szerokość dłoni", „długi na palec", „od ręki"

Nie na darmo Kant określił rękę mianem zewnętrznego mózgu. W rzeczywistości jest ona niezwykle istotna do doskonalenia funkcji mózgu. Za pośrednictwem rąk człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt ze środowiskiem i pojmuje rzeczy, które chce kształtować zgodnie ze swą wolą. Rozum otrzymuje stale nowe informacje, które spożytkowuje celem dalszego doskonalenia czynności rąk. Jeśli więc wielostronność i sprawność rąk wynika w dużym stopniu ze współpracy sfery intelektualnej i duchowej, to ćwiczenie lub zaniedbywanie ich może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój wewnętrzny człowieka.

Doświadczenia potwierdzają, że sprawność manualna zawsze idzie w parze z umysłową, a ociężałość zewnętrzna najczęściej odpowiada wewnętrznej. Ta tak znacząca jedność funkcyjna mózgu i ręki spowodowała, że wraz z postępem ewolucji, pola kory mózgowej przyporządkowane dłoni i palcom rozwinęły się o wiele lepiej niż te które odpowiadają innym organom. I tak pola dłoni w mózgu ludzkim są prawie dziesięciokrotnie większe niż pola stóp. Przy tym kciukowi przyporządkowana jest taka sama ich część jak pozostałym czterem palcom razem wziętym. Niezależność ludzkiego kciuka wynika więc nie tylko z jego wyjątkowej wielkości i sprawności, lecz także z wielkości i zróżnicowania przyporządkowanego mu pola mózgowego.

Dopiero pola dłoni w obrębie kory mózgowej - tzw. „dłoń mózgowa" - które w stosunku do wielkości całego mózgu człowieka są niezwykle obszerne, czynią z relatywnie niewielkiej na tle reszty ciała dłoni autentyczną „prawą rękę" homo sapiens. Z jej pomocą brnie przez życie, pokonując trudności, jakie stwarzają warunki zewnętrzne. Te z kolei wymuszają stałe ćwiczenie rąk i doskonalenie zdolności myślenia. Potencjał możliwości ruchowych rąk, odpowiada swobodzie myśli i działania. Dzięki dialektycznemu stosunkowi do rzeczy, stałej współgrze odczuć i doznań z jednej strony oraz reakcji i działań z drugiej, stały się one symbolem ludzkiego bytu.

Do dziś nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób powstają linie na dłoni. Pewne jest, że nie wiążą się z ruchem i że odzwierciedlają procesy zachodzące w centralnym systemie nerwowym. Istnieje hipoteza głosząca, że znaki na dłoni są śladami reakcji zachodzących w mózgu i że nerwy rąk oddziałują na podskórną tkankę dłoni ciągłymi wibracjami, kształtując w ten sposób jej strukturę. Zmiany rysunku (zarówno na skutek długotrwałych wpływów, jak i powstające nagle) następują zawsze w związku z dramatycznymi lub szczęśliwymi wydarzeniami w życiu człowieka. Ta zmienność obrazu dłoni jest szczególnie przekonującym dowodem na związek z charakterem. Na ręce każdego człowieka widnieją przeciętnie trzy lub cztery linie główne, które zmieniają się mniej lub bardziej w swym wyrazie intensywności, długości, bądź przebiegu. Brak kilku lini związany jest zazwyczaj z jakimiś zaburzeniami. O ile zmiany linii głównych są szczególnie ważne i zachodzą bardzo wolno, to zmiany linii ubocznych (drugorzędnych) są znacznie częstsze i szybsze.

Artykuły:

Linie

Najbardziej fascynującymi znakami na dłoni są linie. Ukazują aktywność danej osoby i jej umiejętność radzenia sobie z sobą i otoczeniem. Analizując linie, zwracamy uwagę na ich długość, przebieg oraz na to, jak są ukształtowane. Cztery linie główne: linię życia, linię głowy, linię serca i linię losu można znaleźć na prawie każdej dłoni. Natomiast nie każdy ma sześć linii drugorzędnych: linię sukcesu, linię szczęścia, linię dobrobytu, linię uczuć, Pierścień Wenus (linię miłości) i linię przegubu (pierścienie magiczne). Duża liczba linii na dłoni wskazuje na człowieka bardzo wrażliwego i otwartego na wszystko, co go otacza. Nieliczne linie zdradzają skoncentrowaną na sobie, raczej niepozorną osobowość. Jeżeli linie główne i drugorzędne mają rozgałęzienia lub odchodzą od nich małe linie skierowane ku górze, jest to zawsze oznaką pozytywną. Linie opadające (skierowane w dół) mają znaczenie negatywne. Gwałtowne zmiany w przebiegu linii są wskazówką, że także w życiu danego człowieka coś uległo zmianie. Jeśli na początku lub na końcu linie się rozgałęziają, fakt ten sugeruje, że człowiek nabiera sił. Zakłócenia przebiegu linii lub przerwy na nich są niekorzystnymi oznakami.

 

 

 

 

Linia życia (1) zaczyna się zazwyczaj w środku ręki, między nasadą kciuka a palcem wskazującym i w formie półkola okrąża brzusiec wielkiego palca. Jej wyrazistość i długość określają fizyczną i duchową witalność danego człowieka.

Również linia głowy (2) bierze swój początek na przestrzeni leżącej między kciukiem a palcem wskazującym. Biegnie w poprzek ręki i kończy się mniej więcej 2 cm pod małym palcem lub tuż pod nim. Jako linia rozumu pokazuje, jak dana osoba radzi sobie w sytuacjach stwarzanych przez życie: jak myśli i działa oraz jaką rolę spełnia w jej życiu intelekt.

Linia serca (3) rozpoczyna się o 1 cm lub nieco niżej, pod małym palcem, a czasem nawet na samej krawędzi dłoni i przebiega nad linią głowy w kierunku palca wskazującego. Określa uczuciowość człowieka i rolę miłości w jego życiu. W niej wyraża się zdolność przeżywania i wczuwania się w czyjąś sytuację. Nierzadko ta linia wyraźniejsza jest na lewej ręce niż na prawej. Oznacza to, że dana osoba jest bardziej uczuciowa niż to okazuje.

Linia losu - linia Saturna - (4) przebiega przez środek dłoni od przegubu w górę, w kierunku środkowego palca. Informuje o tym, w jald sposób człowiek realizuje się w życiu i osiąga swój cel.

Rzadko spotykana jest linia sukcesu - linia Apolla - (5) (rys. Linie poboczne). Przebiega ona od nasady dłoni w górę w kierunku palca serdecznego. Czasami zaczyna się dopiero na wysokości linii głowy lub serca. Określa przebieg kariery oraz wskazuje na szczególne talenty danej osoby. Określana jest także mianem linii idealnego samorozwoju.

Także linii intuicji - Urana - (6) nie spotyka się na każdej dłoni. Dla odróżnienia od linii sukcesu określana jest także mianem linii świadomej samoprojekcji. Ma swój początek u nasady dłoni, często nawet powyżej, i przebiega w górę w kierunku małego palca. Uwidacznia cechy psychiczne i zdolności intuicyjne człowieka. Wyraża szczęście w życiu lub jego brak.

Linia dobrobytu (7), zwana inaczej linią pieniądza, bieg nie od wielkiego wzgórza kciuka w górę do palców, przeci nająć linię życia, a czasem także linię głowy lub serca Ukazuje podejście człowieka do dóbr materialnych oraz jego talent do pomnażania pieniędzy.

Krawędź dłoni poprzecinana jest poziomo liniami uczu cia (8), które wiele mówią o intensywności przeżyć danej osoby. Linie pomiędzy małym palcem a linią serca charakteryzują kontakty erotyczne i emocjonalne związki partnerskie. Linie leżące na odcinku między linią serca a linią głowy uwidaczniają, w jakim stopniu uczucia mają wpływ na my śli i czyny człowieka. Linie leżące poniżej linii głowy zdra dzają, w jakim stopniu kieruje się on instynktem.

Pierścień Wenus (9) - zwany też pasem Wenery (linia miłości) - leży poziomo pod palcem serdecznym i środkowym. Wyraża miłość człowieka do życia oraz to, jaką rolę odgrywa dla niego sfera seksualna.

Rasceta (pierścienie magiczne) (10) - jako pojedyncza kreska lub kilka linii - otacza całkowicie lub częściowo przegub. Charakteryzuje stabilność wegetatywną i świadomość społeczną człowieka.

Tagi:     talent związki umysł kolor


Reklama:

Komputery Sprzęt, programy, technologie, serwisy, rozrywka, download, artykuły Biznes Informacje, finanse osobiste, rynek walutowy, giełda, komunikaty ze spółek, firma Firma Rynek, gospodarka, prawo, biznes, rynek, firma, finanse, informacje, stawki, wskaźniki Finanse Informacje, rynek, gospodarka, firma, inwestycje, giełda, komunikaty, biznes, rynek
Konto
Forex
Katalog