EZOTERYZM

CHiromancja 
pl

Chiromancja - Znaczenie ręki

Znaczenie ręki

Wszystko w życiu człowieka dzieje się z udziałem rąk i pozostawia na nich piętno. To właśnie one, obok sterującego wszystkim mózgu, czynią człowieka człowiekiem. I nie ma na świecie dwóch identycznych rąk. Ten fakt tłumaczy szczególne znaczenie, jakie przypisywało się ręce już w najdawniejszych czasach historii ludzkości. Znaczenie, które wykraczało poza funkcję narzędzia chwytnego oraz narządu zmysłu, o czym świadczą liczne odciski rąk na ścianach jaskiń, jakie można znaleźć na wszystkich kontynentach.

Doszukiwano się na ręce znaków sił magicznych i próbowano za jej pośrednictwem zgłębić tajemnice życia. I w ten sposób bardzo szybko stała się punktem wyjścia analizy losu i charakteru, wyrazicielem osobowości. Znaczenie przypisywane ręce do dziś wyrażane jest w gestach towarzyszących powitaniu, modlitwie, przysiędze. Dotknięcie ręki może też uzdrawiać.

Rzeczywiście, dłoń odegrała rolę kluczową w plemiennym i indywidualnym rozwoju człowieka. Jej ścisły związek ze sferą duchową uwidacznia się także w języku. Wiele wyrazów - np. „ująć", „pojmować", „uchwycić", wywodzi się od prostych czynności związanych z rękami. Dla człowieka - nie tylko dla dziecka - jest niesłychanie ważne, aby dotknąć rzeczy, które napotyka. Umożliwia mu to zrozumienie ich struktury i charakteru. Dzieci najpierw poznają świat za pośrednictwem rąk. Dopiero później, gdy już czegoś dotkną, są zdolne do abstrakcyjnej nauki na bazie zebranych doświadczeń.

Jednak nie tylko sfera myślenia opisywana jest za pomocą wyrazów wywodzących się z pola znaczeniowego słowa „ręka". Dotyczy to także uczuć: można być „poruszonym" jakimś wydarzeniem lub „ujętym" czyjąś postawą. Wielostronność znaczenia ręki objawia się także tym, że od wieków używa się jej do obliczania i odmierzania. Stąd właśnie wzięły się potoczne zwroty: „na szerokość dłoni", „długi na palec", „od ręki"

Nie na darmo Kant określił rękę mianem zewnętrznego mózgu. W rzeczywistości jest ona niezwykle istotna do doskonalenia funkcji mózgu. Za pośrednictwem rąk człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt ze środowiskiem i pojmuje rzeczy, które chce kształtować zgodnie ze swą wolą. Rozum otrzymuje stale nowe informacje, które spożytkowuje celem dalszego doskonalenia czynności rąk. Jeśli więc wielostronność i sprawność rąk wynika w dużym stopniu ze współpracy sfery intelektualnej i duchowej, to ćwiczenie lub zaniedbywanie ich może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój wewnętrzny człowieka.

Doświadczenia potwierdzają, że sprawność manualna zawsze idzie w parze z umysłową, a ociężałość zewnętrzna najczęściej odpowiada wewnętrznej. Ta tak znacząca jedność funkcyjna mózgu i ręki spowodowała, że wraz z postępem ewolucji, pola kory mózgowej przyporządkowane dłoni i palcom rozwinęły się o wiele lepiej niż te które odpowiadają innym organom. I tak pola dłoni w mózgu ludzkim są prawie dziesięciokrotnie większe niż pola stóp. Przy tym kciukowi przyporządkowana jest taka sama ich część jak pozostałym czterem palcom razem wziętym. Niezależność ludzkiego kciuka wynika więc nie tylko z jego wyjątkowej wielkości i sprawności, lecz także z wielkości i zróżnicowania przyporządkowanego mu pola mózgowego.

Dopiero pola dłoni w obrębie kory mózgowej - tzw. „dłoń mózgowa" - które w stosunku do wielkości całego mózgu człowieka są niezwykle obszerne, czynią z relatywnie niewielkiej na tle reszty ciała dłoni autentyczną „prawą rękę" homo sapiens. Z jej pomocą brnie przez życie, pokonując trudności, jakie stwarzają warunki zewnętrzne. Te z kolei wymuszają stałe ćwiczenie rąk i doskonalenie zdolności myślenia. Potencjał możliwości ruchowych rąk, odpowiada swobodzie myśli i działania. Dzięki dialektycznemu stosunkowi do rzeczy, stałej współgrze odczuć i doznań z jednej strony oraz reakcji i działań z drugiej, stały się one symbolem ludzkiego bytu.

Do dziś nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób powstają linie na dłoni. Pewne jest, że nie wiążą się z ruchem i że odzwierciedlają procesy zachodzące w centralnym systemie nerwowym. Istnieje hipoteza głosząca, że znaki na dłoni są śladami reakcji zachodzących w mózgu i że nerwy rąk oddziałują na podskórną tkankę dłoni ciągłymi wibracjami, kształtując w ten sposób jej strukturę. Zmiany rysunku (zarówno na skutek długotrwałych wpływów, jak i powstające nagle) następują zawsze w związku z dramatycznymi lub szczęśliwymi wydarzeniami w życiu człowieka. Ta zmienność obrazu dłoni jest szczególnie przekonującym dowodem na związek z charakterem. Na ręce każdego człowieka widnieją przeciętnie trzy lub cztery linie główne, które zmieniają się mniej lub bardziej w swym wyrazie intensywności, długości, bądź przebiegu. Brak kilku lini związany jest zazwyczaj z jakimiś zaburzeniami. O ile zmiany linii głównych są szczególnie ważne i zachodzą bardzo wolno, to zmiany linii ubocznych (drugorzędnych) są znacznie częstsze i szybsze.

Artykuły:

Wzgórza i pagórki

Mianem wzgórz określa się uwypuklenia na powierz chni dłoni leżące pod palcami oraz na krawędzi dłoni W trakcie analizy zwracamy uwagę na ich ukształtowanie oraz znaki szczególne znajdujące się na nich. Wystające, mocno zaznaczone wzgórza symbolizują energię. I odwrotnie: niskie i płaskie wzgórza, lub nawet ich brak, są oznaką, że dana osoba dysponuje niewielkim potencjałem sił psychicznych i fizycznych. Często wzgórza nie są rozmieszczone bezpośrednio pod palcami, lecz nieco przesunięte w kierunku sąsiedniego palca lub nawet leżą dokładnie pomiędzy dwoma palcami. Takie wzgórze przejmuje część znaczenia, jakie ma sąsiadujący z nim palec. Będzie miało także wpływ na znaczenie symboliczne tegoż palca. Wyraźne linie bądź znaki na wzgórzu, lub przebiegające przezeń linie główne i podrzędne, wzmacniają jego siłę wyrazu. Linie zamazane oraz niewyraźne znaki ujmują część znaczenia wzgórza i mają wydźwięk negatywny.Wzgórze Wenus (1), zwane inaczej brzuścem wielkiego palca, stanowi nasadę kciuka i symbolizuje korzenie własnego „ja" człowieka. Jest wzgórzem samorealizacji. Charakteryzuje naturę oraz określa witalność i potencjał seksualny.

Mały pagórek Marsa (2) leży tuż nad wzgórzem Wenus, pod pagurkiem Jupitera. Jako wzgórze przygody i walki ukazuje głównie odwagę i gotowość podjęcia ryzyka.

Pagórek Jupitera (3) - jest znakiem ambicji i dumy. W nim uwidacznia się dążenie człowieka do samorealizacji, uznania i władzy.

Pagórek Saturna (4) nazywany jest także wzgórzem samotności. Jest symbolem tęsknoty człowieka do wyzwolenia się od wszelkich związków ziemskich.

Pagórek Apolla (5) ujawnia miłość do sztuki oraz dążenie do ideału i piękna. Jako wzgórze przyszłości wiele może powiedzieć o idealizmie człowieka. Chiromancja klasyczna nazywa go pagórkiem Słońca.

Pagórek Merkurego (6) to symbol aktywnego zmagania się z trudami życia. Ukazuje dążność człowieka do sukcesów zawodowych i materialnych.

Wzgórek Marsa (7) leży pod pagórkiem Merkurego. W nim objawia się odporność i konsekwencja w dążeniu do celu. Ukazuje stopień egoizmu człowieka oraz umiejętność obrony przed przeciwnościami losu. Obrazuje także, w jakim stopniu człowiek panuje nad sobą.

Wzgórze Księżyca (8) to znak nieświadomości i magii. W nim uwidaczniają się zdolności twórcze i intuicyjne człowieka.

I tak poznali Państwo wszystkie istotne cechy ręki. Teraz można już rozpocząć jej analizę.

Tagi:     magia zdrowie nauka energie


Reklama:

Komputery Sprzęt, programy, technologie, serwisy, rozrywka, download, artykuły Biznes Informacje, finanse osobiste, rynek walutowy, giełda, komunikaty ze spółek, firma Firma Rynek, gospodarka, prawo, biznes, rynek, firma, finanse, informacje, stawki, wskaźniki Finanse Informacje, rynek, gospodarka, firma, inwestycje, giełda, komunikaty, biznes, rynek
Konto
Forex
Katalog